Velkomst Ivar

Idrettslaget hadde med eigen OL-flamme © Øyvind Blakset
Idrettslaget hadde teke med eigen OL-flamme