Spelemidlar til plastlegging

Av Øyvind

Stryn kommune har sett plastlegging av K-25 og K-40 i Bjørkelibakkane øverst på prioriteringslista i søknad om spelemidlar.
Kor stor potten blir, er førebels ikkje klart. Dette blir avgjort i mai neste år, fortel Myrtel Thomassen til Fjordingen. Frå kommunen si side er det eit sterkt ønskje om at bakkane kan nyttast heile året.
(Sist oppdatert 24.november 2009, 23:07)

Gå til nyhendearkiv