Trimturar med registrering.

Trimgruppa har laga til et alternativt trimtilbod til fjelltrimmen.
Som de veit har vi FJELLTRIMMEN der ein kan samle poeng ved å skrive seg opp i boka på div. fjelltoppar.
Det har vore eit ønskje om å få eit liknande tilbod med kortare turar.

Systemet er det same. Poenga for fjelltrimmen vert talt opp som før. På same måte vert det med desse kort-turane.

Du vil finne bøker på desse plassane:
- Nosakleiva
- Indre Sølvbergstøylen
- Rosetstøylen
- Midtkvilet mot Bergsetnausta
- Midtkvilet mot Sølvbergsnausta
- Bjønnjahidet på Bergset
- Vetestova på Ulvedal
- Ved enden av skogsvegen som går utover frå Nordsida skule.
- Øyestadstøylen

Skriv dato og namn i boka. Då får du 1 poeng.
Premiering på årsfesten til IL Veten.

Lukke til!

Helsing Trimgruppa.
(Sist oppdatert 05.august 2009, 22:27)

Gå til nyhendearkiv