Heiderleg omtale til IL Veten

Av Øyvind

9. - 11. mars arrangerte IL Veten World Cup B i kombinert ved Nordfjord Fritidssenter. Per Ove Pedersen frå Norges Skiforbund retta i etterkant av arrangementet ein stor takk til arrangøren. Teksten er henta frå Sogn og Fjordane Skikrins si nettside.

Ein stor takk til IL Veten

Norges Skiforbund rettar ein stor takk til IL Veten for gjennomføringa av World Cup B i kombinert 09.-11. mars.

14. mar 2007

Norges Skiforbund vil på denne måten får takke for innsatsen til funksjonærene under denne helgas arrangement.

Så sent som torsdag 8. mars ca kl 1200 ble det, etter forespørsel fra FIS (Det internasjonale skiforbund), bestemt at det i stede for trening på fredag skulle gjennomføres en sprint konkurranse. (En hopp omgang og 7,5 km langrenn) Grunnen til dette var at den planlagte WC - B finalen 24. - 25. mars i Klingental, GER ble avlyst og flyttet til 17. - 18. mars i Kuusamo, FIN. For å få nok tellende renn i de forskjellige kombinertøvelsene var det derfor ønskelig med et ekstra renn i Stryn og et i Kuusamo. Dette medførte at mange av funksjonærene som ikke var tiltenkt oppgaver på fredag måtte trå til for fullt ca 1 døgn før planlagt.

I tillegg ble det gitt anledning til trening i langrennsløypene og treningshopping i bakken på torsdag ettermiddag/kveld, noe som heller ikke var planlagt, som igjen medførte at en del funksjonærer måtte stille opp dagen før de skulle.

På lørdag skulle det være det vi kan kalle for normalprogram med 2 tellende hoppomganger og 15 km langrenn. Dette ble omgjort lørdag morgen til en en fellesstart i langrenn først, med en hoppomgang etter dette, da det på formiddagen da hopprennet skulle vært gjennomført var for dårlig "hoppvær".
Denne omgjøringen medførte at startområdet i langrenn måtte flyttes og omorganiseres. Etter en enorm innsats fra funksjonærene var alt klart noen få minutter før starten.
På grunn av været ble prøveomgang i hopp utsatt til kl 1800 i stede for kl 0930.
Denne ene hoppomgangen ble gjennomført uten problemer, men i det siste mann svingte på sletta satte det inn med et snøvær som hadde gjort skihopping umulig.

På søndag fulgte man programmet for hopp, men start langrenn ble fremskyndet fra kl 1400 til 1230.
Begge konkurransene ble gjennomført på en veldig god måte.

Som man vil forstå ble ingen av dagene gjennomført som planlagt.
I følge flere av de utenlandske trenerne, Teknisk Delegert fra Canada og koordinatoren fra FIS trodde de ikke at dette hadde latt seg gjennomføre på de andre arrangør stedene i WC - B.

Derfor en stor takk til dere funksjonærer som viste vilje til å improvisere og tok dere tid, på tidspunkter som ikke var planlagt, til å gjøre en fremifra jobb.

Med vennlig hilsen
Norges Skiforbund

Per Ove Pedersen

(Sist oppdatert 29.mars 2007, 14:51)

Gå til nyhendearkiv