Samanlagtliste for Gjensidige Rekruttcup 2005

Av Øyvind

Her kan du lese samanlagtlista fir Gjensidige Rekruttcup 2005, som var avslutta på Vangen 2. påskedag.
Jon Ove Lomheim skriv følgjande om sesongen:

GJENSIDIGE REKRUTTCUP
Hopp/2005 Samanlagtliste

Rekruttcupen i hopp – GJENSIDIGE REKRUTTCUP - har vore gjennomført først med 4 lokale regionrenn i Nordfjord, Sunnfjord og Nordfjord. Rekruttcupen vart avslutta med finalerenn samla for heile fylket i Bjørkelibakkane i Stryn 2. påskedag.
Rekruttcupen har vore for gutar og jenter opp til 15 år. I alt har 71 hopparar vore med i cupen. Alle som har delteke i 3 renn, fekk samanlagtpremie eller deltakarmedalje.
Poenggrunnlag til samanlagtpremie for 10 år og eldre var finalerennet + dei 3 beste teljande regionrenna før finalen. For 9 år og yngre var det eit poeng for kvar deltaking i lokalrenna.

I lagkonkurransen var det eit poeng for deltaking for alle opp til 15 år.
Lagkonkurransen om flest deltakarar vart vunne av dei tre idrettslaga Veten (for Nordfjord), Jølster (for Sunnfjord) og Vik (for Sogn). Desse tre laga fekk kvar sin sjekk på 1000 kroner frå sponsor.

Samanlagtliste
www.skijumping.no
(Sist oppdatert 04.april 2005, 13:42)

Gå til nyhendearkiv