Årsmøte - IL Veten

Det blir halde årsmøte for IL Veten, 11. januar 2004 kl. 15.00.
Stad: Vangen Aktivitetssenter.

Sakliste:

1. Godkjenning av innkalling
2. Val av ordstyrar
3. Val av to til underskriving av møtebok
4. Årsmelding 2003
5. Rekneskap 2003
6. Budsjett 2004
7. JR VM Stryn 2004
8. Nordvestgallopp 2006
9. Val

Lett servering

Styret

(Sist oppdatert 31.desember 2003, 13:46)

Gå til nyhendearkiv