Oversikt over badevakter og medhjelparar

Av Øyvind

Denne sesongen er foreldre sett opp som medhjelparar til badevaktene.
Førebels liste over badevakter og medhjelparar er som følgjer:

04.12.15: Vakt: Kjell Olav, Medjelpar: Geirmund
11.12.15: Vakt: Terese, Medjelpar: Øystein
18.12.15: Vakt: Kjell Olav, Medjelpar: Øyvind
08.01.16: Vakt: Terese, Medjelpar: Knut-Gunnar
15.01.16: Vakt: Terese, Medjelpar: Bernt Ragnvald
(Sist oppdatert 29.november 2015, 23:26)

Gå til nyhendearkiv