Løypestatus

Av Øyvind

Det er no løype til Rosetstøylen i tillegg til
løypa til Nosakleiva. Der er nokre parti med
overvatn i løypene til Kleiva, så her må de vere
varsame.
(Sist oppdatert 24.februar 2013, 09:40)

Gå til nyhendearkiv