Arrangement

IL Veten har tre faste årlege arrangement:
- Holmøyskarrennet (som blir arrangert saman med Hardbagg IL)
- Nakkjen Ned
- Panoramamarsjen
 

Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))
Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))