Holmøyskarrennet

Tid: Søndag 5. april
Arrangør: Holmøyskaralliansen, Hardbagg, Markane og Veten

Meir info her...