Idrettslagsbasar

Tid: Laurdag 18. november kl. 15:00
Arrangør: IL Veten

Meir informasjon