Årsmøte IL Veten

Tid: Søndag 18. mars kl. 19:00
Arrangør: IL Veten

Aarsmøte 2018