Årsfest m/basar

Tid: Søndag 11. desember kl. 13:00
Arrangør: IL Veten

Årsfest 2011 plakat