BUFF NC hopp og NEMI cup kombinert 28.2 - 1.3.2009

Bjørkelibakkane måleri
Idrett: Hopp/Kombinert
Dato: 28. februar - 1. mars 2009

På vegne av Norges Skiforbund arrangerer IL Veten BUFF NC hopp og NEMI cup kombinert i Bjørkelibakkane og Nordfjord Fritidssenter, 28.2 – 1.3.2009.

Resultatlister:

Etter at det blei sendt inn protest på ei av lengdene i resultatlista, har vi gått igjennom og kontrollert ekstra resultata for BUFF NC hopp 1/3 og beklagelegvis er det i den kontrollen avdekka 2 feil.

- St.nr. 3 Lorentz Fannemel fekk 10 m for god lengde i 1. omg - dette fører han frå 16-22.plass
- St.nr. 43 Fredrik Næss fekk 5 m for kort lengde i 1. omg. - dette fører han frå 7-6. plass

Retta resultatliste finn du i linken under. Sekræteriatet beklager på det sterkaste desse feila og vi har no innskjerpa kontrollrutinene for å unngå slike tilfelle i seinare renn.

Resultatliste BUFF NC hopp - 1.3.2009
Resultatliste NEMI cup kombinert senior - 1.3.2009
Resultatliste NEMI cup kombinert yngre og eldre junior - 1.3.2009
Resultatliste NEMI cup kombinert hopprenn - 1.3.2009
Resultatliste NEMI cup kombinert - 28.2.2009
Resultatliste NEMI cup kombinert hopprenn - 28.2.2009
Resultatliste BUFF NC hopp - 28.2.2009

Andre lister:
Startliste NEMI cup kombinert langrenn - 1.3.2009
Startliste BUFF NC hopp - 28.2.2009
Startliste NEMI cup kombinert langrenn - 28.2.2009
Startliste NEMI cup kombinert hopprenn - 28.2.2009
Startliste BUFF NC hopp - 1.3.2009
Startliste NEMI cup kombinert hopprenn - 1.3.2009