Holmøyskarrennet info 2003

Arr.: Holmøyskaralliansen: Hardbagg, Markane og Veten

RENN NUMMER 37. SKIPA I 1967

På grunn av lite snø i den vanlege løypetraséen, blir rennet i år arrangert med start og mål ved Vangen Aktivitetssenter.

Start konkurranseklasse kl. 13.00


Holmøysk-rennet-2002-saft © Thorolf

Vi vonar at mange vil bli med på dette arrangementet. Vi trur dette blir eit kjempefint turrenn!

Andre opplysninger:
Turrennklasse (150,-)
Bedriftsklasse (150,-)
Trimklasse (150,-)
Påmelding til rennleiar, innan 11. april.

Turklasse utan tidtaking (100,-)
Turklasse for delt. under 16 år (50,-)
Påmelding ved start. (Start frå kl. 09.00-12.00)

Rennleiar: Ola Ødegård
Telefon: 57 87 55 65 Mobil:90 07 55 65
E-post: ola@bergset.com
Kontonummer: 3795.30.19230

Vangen Aktivitetssenter, tlf. 57 87 56 50, e-post: vas@veten.info


Holmøysk-rennet-2002-skaret © Thorolf