Idrettsskulen

Leiar:
Anita Roset
41244549
anita@innvikfrukt.no

Barneidrettsgruppa har som mål å gje alle born i alderen 5-12 år eit allsidig aktivitetstilbod, både utandørs og innandørs.

Styret i idrettslaget oppmodar alle som deltek på idrettsskulen til å melde seg inn i laget. Dette er spesielt viktig i høve forsikring, dersom det skulle skje skade på aktivitetar i idrettsskulen sin regi. I tillegg har det med premiering og deltaking på idrettsskulen, dekking av utgifter osv. å gjere.

Linkar:
Informasjon om barneidrett på Norges Idrettsforbund sine nettsider
Barnas skiklubb

Aktivitetsplan for idrettsskulen 2020


Klikk på bildet for å sjå stor versjon.

Idrettsskulen: aktivitetsplan 2020
 

Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))
Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))